ECHIPAMENTE FRIGORIFICE INDUSTIALE IN MOLDOVA SI UCRAINA

ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ

О КОМПАНИИ

Компания Promcold реализует в Молдове и Украине проекты холодоснабжения “под ключ”, от идеи до ввода в эксплуатацию.
Основные направления работы компании являются проектирование, поставка, монтаж и сервисное обслуживание коммерческого и промышленного холодильного оборудования.
Используя комплектующие таких известных фирм как Dorin, Copeland, Bitzer, Danfoss, Panasonic, Ariada и применяя полученные знания и огромный опыт воплощённых проектов, компании удалось достичь высочайшего качества выполненных объектов.

DESPRE COMPANIE

Compania Promcold realizează in Moldova si Ucraina proiecte de răcire «la cheie», de la idee pînă la darea în exploatare.
Direcțiile de bază de lucru ale companiei sunt proiectarea, livrarea, montarea și deservirea tehnică a echipamentului frigorific comercial și industrial.
Folisind componentele companiilor renumite precum Dorin, Copeland, Bitzer, Danfoss, Panasonic, Ariada, folosind cunoștințele dobândite și vasta experiență a proiectelor implementate, compania a reușit să obțină cea mai înaltă calitate a obiectelor executate.

НАШИ ПАРТНЕРЫ   PARTNERII NOSTRI

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / СТАТЬИ

INFORMATII UTILE / ARTICOLE

Șocul este profitabil. Particularitățile și beneficiile congelării cu șoc termic

Au rămas în urmă timpurile când, pentru a diversifica rația…

Chillerele – soldați universali ai frigului

Mari centre comerciale și cinematografe. Secții industriale…

Чиллеры — универсальные солдаты холода

Огромные торговые центры и кинозалы.…

Beți bere spumoasă, sau De ce este nevoie de utilaj frigorific pentru butoaiele (keg) de bere

Producătorii de bere moderni își răsfață fanii berii spumoase…

Mezeluri comerciale: camere frigorifice pentru păstrarea mezelurilor

— Cele mai bune produse pentru slăbire sunt ceaiul verde…
Фрукты и овощи

Температура хранения фруктов и овощей

Отменное качество урожая, привлекательный…

СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУКТО И ОВОЩЕХРАНИЛИЩ

CONSTRUCȚIA DEPOZITELOR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME

Современные овощехранилища и фруктохранилища представляют собой высокотехнологичные здания, оснащённые передовым климатическим оборудованием, которое автоматизирует процессы хранения и минимизирует потери продукции.

 • Новейшие овощехранилища позволяют хранить овощи длительное время без существенного снижения их качества;
 • Возведение современных логистических центров и овоще-фруктохранилищ сложный процесс требующий специальных знаний на всех этапах;
 • Мы разработаем для вас техническое решение, отвечающее всем требованиям хранения.


Depozitele moderne de legume și fructe întruchipează în sine clădiri de înaltă tehnologie, dotate cu echipamente climatice avansate, care automatizează procesele de păstrare și reduc la minimum pierderile produselor.

 • Cele mai noi depozite de legume permit stocarea legumelor pentru o perioadă îndelungată fără a reducerea semnificativă a calității lor;
 • Construirea centrelor logistice moderne și a depozitelor de fructe și legume este un proces complicat, care necesită cunoștințe speciale la toate etapele;
 • Noi vom elabora pentru dumneavoastră o soluție tehnică, care va răspunde tuturor cerințelor de stocare.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ «ПОД КЛЮЧ» ОВОЩЕ И ФРУКТОХРАНИЛИЩА

CAMERE FRIGORIFICE «LA CHEIE» A DEPOZITELOR DE LEGUME ȘI FRUCTE

Наши услуги:

 • Разработка проекта холодильной камеры;
 • Подготовка технической документации и полной спецификации материалов и оборудования;
 • Оценка и расчёт теплопритоков, подбор оптимального технического решения с набором необходимых функциональных возможностей;
 • Ввод в эксплуатацию холодильного оборудования и выход холодильной камеры на заданный температурный режим.

Компоновка холодильной камеры:

 • Стеновые и кровельные сэндвич панели;
 • Холодильные двери;
 • Фурнитура.


Serviciile noatre:

 • Elaborarea proiectului a camerei frigorifice;
 • Pregătirea documentației tehnice și a specificației complete a materialelor și a echipametului;
 • Evaluarea și calculul pătrunderii de căldură, alegerea soluției tehnice optime cu un set de posibilități funcționale necesare;
 • Punerea în exploatare a echipamentului frigorific și ieșirea camerei frigorifice la un regim de temperatură specificat.

Aranjamentul camerei frigorifice:

 • Panouri de tip sandwich pentru pereți și acoperișuri;
 • Uși frigorifice;
 • Furnitura.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДВЕРИ НИЗКО И СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ

UȘI FRIGORIFICE PENTRU TEMPERATURI JOASE ȘI MEDII

ДВЕРЬ ОДНОСТВОРЧАТАЯ РАСПАШНАЯ

Толщина дверного полотна 80-160 мм;
Габаритные размеры от 800*1600 до 1500*3300мм

UȘĂ ÎNTR-UN CANAT DE TIP PIVOTANT

Grosimea blatului de ușă 80-160 mm;
Dimensiuni gabarite de la 800*1600 pînă la 1500*3300 mm

ДВЕРЬ ДВУХСТВОРЧАТАЯ РАСПАШНАЯ

Толщина дверного полотна 80-160 мм;
Габаритные размеры от 1200*1600 до 3200*3300мм

UȘĂ CU DOUĂ CANATE DE TIP PIVOTANT

Grosimea blatului de ușă 80-160 mm;
Dimensiuni gabarite de la 1200*1600 pînă la 3200*3300 mm

ДВЕРЬ ОТКАТАННАЯ

Толщина дверного полотна 80-160 мм;
Габаритные размеры от 800*2000 до 3000*3500мм

UȘĂ GLISANTĂ

Grosimea blatului de ușă 80-160 mm;
Dimensiuni gabarite de la 800*2000 pînă la 3000*3500 mm

СКОРОМОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ECHIPAMENT PENTRU CONGELARE RAPIDĂ

ПЛИТОЧНЫЙ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Область применения: Для заморозки рыбы и рыбного филе, овощных смесей, измельчённых продуктов, мяса вырезки и мясных полуфабрикатов.

APARAT CU PLĂCI DE CONGELARE RAPIDĂ

Domeniu de aplicare: pentru congelarea peștelui și fileului de pește, amestecuri de legume, produselor mărunțite, carne, mușchi și semifabricate de carne.

ФЛЮИДИЗАЦИОННЫЙ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Область применения: заморозка мелкоштучных продуктов, ягод, мелкой рыбы, зелёного горошка, фруктов и овощей, нарезание мелкими ломтиками.

APARAT FLUIDIZAT DE CONGELARE RAPIDĂ

Domeniu de aplicare: congelarea produselor mici, poamelor peștelui mărunt, mazării verzi, fructelor și a legumilor, tăierea in felii mici.

ЛЬДОАККУМУЛЯТОР

Аккумулирующая способность: 500÷18000кг льда. Получаемая температура воды: 0,5÷1 °С. Материал трубок: медь или нержавеющая сталь.

ACUMULATOARE DE GHEAȚĂ

Capacitate de acumulare: 500 — 18000 kg de gheață. Temperatura de apă obținută: 0,5 — 1 °С. Materialul tuburilor: cupru sau oțel inoxidabil.

ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЬЕКТОВ — ОВОЩЕ И ФРУКТОХРАНИЛИЩА

FOTOGRAFIILE OBIECTELOR E EXECUTATE – DEPOZITE DE LEGUME ȘI FRUCTE

СИСТЕМЫ ХЛОДОСНАБЖЕНИЯ

SISTEME DE RĂCIRE

Широкий ассортимент оборудования позволяет обеспечить холодом любой объект агропромышленного комплекса, так же холодильные склады, терминалы, морозильные камеры. Каждое промышленное предприятие имеет свои индивидуальные потребности в холодильном оборудовани. Пищевая промышленность является основным потребителем систем промышленного холодоснабжения:

 • Многокомпрессорные холодильные агрегаты;
 • Установки для охлаждения жидкости (чиллеры);
 • Компрессорно-конденсаторные агрегаты;
 • Льдоаккумуляторы.


Un asortiment larg de echipamente face posibilă asigurarea frigului pentru orice obiect al complexului agroindustrial, precum și depozitele frigorifice, terminalele, congelatoare. Fiecare întreprindere industrială are nevoile sale individuale în echipamente frigorifice. Industria alimentară este principalul consumator de sisteme industriale de răcire:

 • Centrale frigorifice cu multe compresoare;
 • Instalații de răcire a lichidului (chillere);
 • Unități de condensare cu compresor;
 • Acumulatoare de gheață.

УСТАНОВКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ

INSTALAȚII DE RĂCIRE A LICHIDULUI

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ

Вина, готовых напитков — минеральной воды, сиропов, соков, водных растворов спирта при изготовлении водки, джин-тоников, пивного сусла.
Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий, при охлаждении: питьевой воды для замеса теста, технологической линии и туннеля, технологической воды, предназначенной для охлаждения сгущённого молока, шоколада и т.д.
Промышленность, при охлаждении оборотной воды. Кондиционирование производственных и офисных помещений.

FABRICAREA BAUTURILOR, IN TIMPUL RACIRII

Vinuri, băuturi gata preparate — apă minerală, siropuri, sucuri; soluțiilor apoase de alcool în fabricarea de vodcă, gin tonic; mustul de bere.
Pregătirea produselor de panificație și de cofetărie, în timpul răcirii: apei potabile pentru frămîntarea aluatului; liniei tehnologice și a tunelului; apei tehnologice, destinate pentru răcirea laptelui condensat, a ciocolatei etc.
Industria, în timpul răcirii apei circulante. Condiționarea aerului în încăperile de producție și de oficiu.

ЧИЛЛЕР НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Диапазон холодопроизводительности: 0,5÷6500кВт.
Температуры кипения: -45÷+20 °С.
Количество компрессоров: 1÷12шт
Температура окружающей среды: -40÷+50°С.
Диапазон температур охлаждаемой жидкости: -40÷+80°С.
Модельный ряд включает в себя конденсатор:
с водяным охлаждением;
с воздушным охлаждением;
Модельный ряд дополнительно оснащается функцией «Free Cooling» (свободное охлаждение).

CHILLERE PE BAZA DE COMPRESOARE FILETATE

Diapazonul de funcționare răcire: KW 0,5 — 6500
Temperatura de fierbere: -45 -+20 °С.
Cantitatea compresoarelor: 1- 12 un.
Temperatura mediului înconjurător:-40-+50°С.
Diapazonul de temperaturi a lichidului răcit :-40-+80°С.
Gama de modele include în sine condensator:
cu răcire pe apă;
cu răcire pe aer;
Gama de modele este echipată suplimentar cu funcția «Free Cooling» (răcire liberă)

ЧИЛЛЕР НА БАЗЕ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Модельный ряд включает в себя конденсатор: с воздушным охлаждением и с водяным охлаждением;
Диапазон холодопроизводительности установок: 0,5÷1800 кВт.
Диапазон температур кипения хладогента: -45 ÷ +20 °С.
Температуры окружающей среды: -40 ÷ +50°С.
Диапазон температур охлаждаемой жидкости: -40÷ +80°С.
Количество компрессоров: 1÷12 шт.
Модельный ряд дополнительно оснащается функцией «Free Cooling» (свободное охлаждение).

CHILLERE PE BAZA DE COMPRESOARE CILINDRICE

Gama de modele include în sine condensator: cu răcire pe aer și cu răcire pe apă;
Diapazonul de funcționare răcire a instalațiilor: KW 0,5 — 1800
Diapazonul temperaturilor de fierbere a lichidului de răcire: -45 — +20 °С.
Temperatura mediului înconjurător: -40 — +50°С.
Diapazonul de temperaturi a lichidului răcit :-40 — +80°С.
Cantitatea compresoarelor: 1- 12 un.
Gama de modele este echipată suplimentar cu funcția «Free Cooling» (răcire liberă)

ЧИЛЛЕР НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Модельный ряд включает в себя конденсатор: с воздушным охлаждением и с водяным охлаждением;
Диапазон холодопроизводительности: 0,5÷1200 кВт.
Диапазон температур кипения хладогента: -45 ÷ +20 °С.
Температуры окружающей среды: -40 ÷ +50°С.
Диапазон температур охлаждаемой жидкости: -40÷ +80°С.
Количество компрессоров: 1÷12 шт.
Модельный ряд дополнительно оснащается функцией «Free Cooling» (свободное охлаждение).

CHILLERE PE BAZA DE COMPRESOARE SPIRALE

Gama de modele include în sine condensator:cu răcire pe aer și cu răcire pe apă;
Diapazonul de funcționare răcire: KW 0,5 – 1200.
Diapazonul temperaturilor de fierbere a lichidului de răcire: -45 — +20 °С.
Temperatura mediului înconjurător: -40 — +50°С.
Diapazonul de temperaturi a lichidului răcit: -40 — +80°С.
Cantitatea compresoarelor: 1 — 12 un.
Gama de modele este echipată suplimentar cu funcția «Free Cooling» (răcire liberă)

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ECHIPAMENT SCHIMBATOARE DE CALDURA

Компания PromCold специализируется на поставках в Молдову и Украину комплектных решений для предприятий переработки пищевой промышленсти, осуществляющих строитество новых производственных мощностей,а так же реконструкцию существующего оборудования:

 • Воздухоохладители;
 • Конденсторы;
 • Шокфростеры (для шоковой заморозки);
 • Панельные пленочные теплообменики;
 • Пластинчатые теплообменники.


Compania PromСold se specializează în furnizarea de soluții complete pentru întreprinderile de prelucrare a industriei alimentare, care construiesc noi capacități de producție in Moldova si Ucraine, precum și reconstrucția echipamentului existent:

 • Instalații de răcire a aerului;
 • Condensatoare;
 • Shockfrostere (pentru congelatele de tip șoc);
 • Schimbătoare de căldură de panouri de peliculă;
 • Schimbătoare de căldură de placă.

ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЬЕКТОВ

FOTOGRAFIILE OBIECTELOR E EXECUTATE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD (САПР) СИСТЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

UTILIZAREA SISTEMELOR САD ÎN TIMPUL ELABORĂRII

Компания PromCold проектируя 3D модели своей продукции для клиентов из Молдовы и Украины предоставляет исходный файл с габаритами полностью соответствующий готовому изделию. Также наши конструкторы создают базу трубопроводов и сварных конструкций.
Основные принципы нашей работы:

 • Схематическая расстановка компрессоров, различных клапанов и всех сопутствующих элементов;
 • Прокладывание трубопроводов, со всей базой диаметров труб, отводов, тройников, муфт и т.д.;
 • Установка переходов (редукторов) изменяющие диаметры трубопровода в нужных для этого местах;
 • Разработка несущей станины (рама или корпус);
 • После окончания разработки 3D модели холодильной машины — составляется спецификация всех использованных в ней элементов.


Compania PromCold proiectează 3D modele ale producției sale, noi oferim failul inițial cu dimensiuni complet corespunzătoare produsului finit, de asemenea constructorii creează o bază de conducte și structuri sudate.
Principiu de funcționare:

 • Aranjarea schematică a compresoarelor, a diferitelor supape și a tuturor elementelor asociate;
 • Amplasarea conductelor. Cu întreaga bază a diametrelor țevilor, coturilor, teurilor, mufelor etc;
 • Instalarea de tranziții (reductoare) care modifică diametrele conductei în locurile necesare pentru aceasta;
 • Elaborarea unui batiu portant (ramei sau corpului);
 • După terminarea elaborării modelului 3D al mașinii de refrigerare, se alcătuiește o specificație a tuturor elementelor utilizate în aceasta.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ

ONTAREA ECHIPAMENTELOR DE REFRIGERARE

Профессиональный и качественный монтаж холодильных камер и систем — одно из ключевых условий стабильности и высокой эффективности работы промышленного холодильного оборудования. Отбор и подготовка персонала для работы с оборудованием осуществляется с особым вниманием , учитывая специфику конкретного оборудования.
Наши специалисты ориентированы на предоставление полного спектра соответствующих услуг торговым, перерабатывающим и промышленным предприятиям.
Технические возможности, профессиональный инструмент и уровень квалификации специалистов монтажных бригад позволяют выполнить на высоком уровне работы любого объёма и сложности, в том числе монтаж холодильных систем и установок для полного цикла производства.


Instalarea profesională și calitativă a camerelor și sistemelor frigorifice — este una din condițiile esențiale pentru stabilitatea și eficiența înaltă a funcționării echipamentului frigorific industrial. Selecția și pregătirea personalului pentru lucrul cu echipamentul se efectuează cu o atenție deosebită, ținând cont de specificul echipamentului concret.
Specialiștii noștri sunt orientați spre furnizarea unei game complete de servicii relevante pentru întreprinderile comerciale, de prelucrare și industriale.
Capacități tehnice, instrument profesional și nivelul de calificare al specialiștilor echipelor de montare permit să efectueze la un nivel înalt lucrările de orice mărime și complexitate, inclusiv montarea sistemelor și instalațiilor frigorifice pentru un ciclu complet de producere.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ

DESERVIREA TEHNICĂ A ECHIPAMENTULUI FRIGORIFIC IN MOLDOVA SI UCRAINA

Сервисное обслуживание холодильного оборудования-гарантия надёжной и бесперебойной работы!
Как правило, гарантия на поставляемое оборудование составляет 24 месяца. Специалисты компании PromCold 24 часа в сутки на связи с вами. Собственный автопарк сервисной службы позволяет решить нашей компании вопрос планового технического обслуживания и профессионального оперативного ремонта:

 • Комплексное абонентское сервисное обслуживание;
 • Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
 • Диагностика и ремонт существующего оборудования;
 • Ремонт оборудования;
 • Установка, монтаж, шеф-монтаж;
 • Продажа комплектующих и запасных частей.


Deservirea echipamentului de refrigerare – este o garanție a funcționării fiabile și neîntrerupte!
Garanția pentru echipamentul furnizat constitue 24 de luni. Specialiștii companiei PromCold, 24 de ore pe zi, sunt în legătură cu dumneavoastră. Autoparcul propriu al serviciului de deservire permite companiei PromCold să rezolveintrebarea de deservire tehnică și de reparații operativ și profesional:

 • Deservirea complexă a abonenților;
 • Serviciile de garanție și post-garanție;
 • Diagnosticarea și repararea echipamentului existent;
 • Repararea echipamentului;
 • Instalarea, montarea, supravegherea instalării;
 • Vânzarea pieselor componente și de schimb.

Отправьте нам сообщение / Trimiteți-ne un mesaj

1 + 5 = ?

© PromCold Moldova & Ucraina 2017-19. Все права защищены. При полном или частичном использовании информации сайта - гиперссылка на сайт promcold.md обязательна.